Kittenprijs

Algemeen stukje informatie

Een veel gehoorde kreet van potentiele kitten kopers is waarom is een kitten zo duur. Wij zullen proberen u hier een zo goed mogelijk beeld te geven waarom een kitten tussen de €800,- en €1200,- kost, voor liefhebbers.
Ps: Sinds de coronapandemie zijn de prijzen enorm gestegen, wat een fokker nu vraagt voor een kitten kan veel uiteenlopen. Voor fokkers gelden ook weer andere prijzen. 

Dit is een berekening die geen rekening houd met eventuele onvoorziene kosten zoals een keizersnede of ziekte van de kittens. Een nestje fokken lijkt erg gemakkelijk men zet een poes bij een kater en 9 weken later worden de kittens geboren. Zo gemakkelijk als het klinkt is het echter helaas niet. Alvorens een goede fokker besluit een nestje te doen met een poes of een kater, zullen beide katten eerst getest moeten worden op alle bekende erfelijke afwijkingen die in het ras bekend zijn. Pas als blijkt dat de kater of de poes vrij is van deze genetische afwijkingen zal de fokker besluiten een nestje te doen. Vervolgens zal de fokker op zoek gaan (in geval van een poes) naar een geschikte kater die qua eigenschappen en karakter goed past bij de poes, en waarvan de fokker verwacht dat de kitten over de goede eigenschappen van zowel moeder als vader zal beschikken. Tevens zal de fokker stamboom onderzoek plegen om te kijken of er bepaalde afwijkingen in de lijn van de kater voorkomen. Een goede fokker zal u dan ook altijd informatie kunnen geven over de gezondheid van de ouders en de voorouders van het kitten. 

 

Veel gehoorde vragen die door geintersseerde in een kitten gesteld worden zullen we hieronder stellen en proberen zo goed mogelijk te beantwoorden

Ik heb ergens anders een Maine Coon kitten gezien wat veel goedkoper is?

Het kan inderdaad zijn dat u ergens anders (bijv marktplaats) een Maine Coon kitten heeft gezien dat goedkoper is. U moet zich echter afvragen waarom een kitten zo goedkoop wordt aangeboden. Meestal betreft het hier een nestje kittens wat niet aantoonbaar raszuiver (dus zonder stamboom) is, een kitten uit ongeteste lijnen, of de moederpoes heeft meer nestjes gehad in een bepaalde periode dan toegestaan is en heeft hierdoor o.a. geen stamboom. In al deze gevallen moet u zich afvragen of u daar dan wel een kitten wilt kopen. 

Ik hoef geen stamboom kan er iets van de prijs af? 

Een stamboom bepaald absoluut niet de prijs van een kitten. De prijs van een stamboom bedraagt gemiddeld maar €10,- . Een stamboom is wel een garantie dat u een raszuivere Maine Coon koopt en u heeft meer zicht op de lijnen waaruit het kitten komt en op erfelijke afwijkingen en of ziektes. 

Waarom zit er een verkoopcontract bij het kitten? 

Een verkoopcontract bied voor zowel u, de fokker als voor het kitten bepaalde zekerheden. Het is niet zo dat u garantie tot aan de deur krijgt, een verantwoord fokker zal u ook nadat u het kitten heeft aangeschaft willen helpen bij eventuele toekomstige problemen of vragen. Een goede fokker zal in zijn contract bepaalde garanties geven m.b.t. de gezondheid van het kitten, wat te doen indien u niet langer kunt zorgen voor het kitten en er zullen bepalingen in staan die voor het welzijn van het kitten van belang zijn. 

Waarom mag het kitten pas weg als het 13 weken is?

Een serieuze fokker zal u nooit een kitten meegeven wat jonger is dan 13 weken. Een kitten krijgt op 8 en 12 weken zijn entingen en een verantwoord fokker houd het kitten na de laatste enting nog 1 week om te kijken of het kitten geen reactie krijgt op de enting. Krijgt men een kitten voor de 13 weken dan kan het heel goed voorkomen dat het kitten alsnog een ent reactie krijgt bij u thuis. Daarbij is het zo dat de meeste moederpoezen na 13 weken steeds minder aandacht geven aan de kittens en het is dan duidelijk dat het tijd wordt voor het kitten om te verhuizen. In die 13 weken leren kittens nog heel veel van elkaar en van hun moeder en eventuele andere katten in huis. Kittens die te vroeg bij hun moeder en nestgenootjes weggehaald worden kunnen leerachterstanden hebben en minder sociaal zijn, met alle gevolgen van dien.

Ik wil graag een nestje met het kitten doen mag dat?

Dat kan inderdaad houd u er echter wel rekening mee dat de aanschafprijs niet hetzelfde is als een liefhebbers kitten. Daarnaast verkoopt een goede fokker nooit zomaar een kitten voor de fok en dient de toekomstige fokker aan diverse eisen te voldoen alvorens er een kitten aan verkocht wordt. U moet tevens bedacht zijn dat het fokken van een nestje erg veel geld en tijd kost. Tevens is het fokken van een nestje kittens niet altijd rozengeur en maneschijn er kan erg veel misgaan alvorens u een nestje gefokt heeft. U kunt bij een goede fokker wel altijd terecht voor vragen. 
Overigens verkopen wij geen kittens voor de fok!

Het kitten is wel duur u zult wel aardig wat overhouden aan een kitten? 

Een verantwoord fokker zal niks overhouden aan de verkoop van een kitten. Voordat een goede fokker zal besluiten tot een nestje, zal de moeder van de kittens getest moeten zijn op diverse erfelijke aandoeningen, en in geval van een eigen kater moet deze ook getest worden. Heeft de fokker geen eigen kater dan zal er gezocht moeten worden naar een geschikte dekkater waar ook dekgeld voor betaald dient te worden. Na de geboorte van een nestje zullen de kittens geënt, gechipt en ontwormt moeten worden. Kittens gaan vanaf een leeftijd van 4 weken over op vastvoer en gaan ook gebruik maken van de kattenbak. Dit brengt enorm veel kosten met zich mee, vooral met een groot nest. Als een fokker geluk heeft zal hij quite spelen, maar meestal zal er geld bij gelegd moeten worden. En alle eventuele verdiensten gaan direct weer terug in de cattery. Zo moeten alle katten ook weer voorzien worden van hun jaarlijkse entingen en gezondheids check. En wat te denken van voer en grid.