• Laika

  • Maddy

  • Ayla

Dit zijn momenteel onze 3 fokpoezen.

Voor verdere informatie, zie hun eigen pagina.